Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát ?

Câu hỏi 1: (Trang 119 SGK tiếng việt lớp 3) – Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát ? phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc trang 119 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.

(BAIVIET.COM)