Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?

Câu hỏi 1: (Trang 5 SGK tiếng việt lớp 3) – Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ? phần soạn bài tập đọc Cậu bé thông minh trang 5 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không thì cả làng phải chịu tội. Đó là kế do nhà vua nghĩ ra để tìm kiếm người tài giỏi.

(BAIVIET.COM)