Nhà vua lo lắng về điều gì?

Câu hỏi 1 (Trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nhà vua lo lắng về điều gì? Phần soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Nhà vua lo lắng vì đêm đó, Mặt Trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời nếu con gái yêu của ngài nhìn thấy Mặt Trăng thật sẽ nhận ra Mặt Trăng đeo trên cổ là Mặt Trăng giả, công chúa sẽ thất vọng và ốm trở lại.

(BAIVIET.COM)