Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình?

Câu hỏi 3 (Trang 133 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình? Phần soạn bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười trang 132 – 133 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Nhà vua họp triều đình rồi cử ngay một viên đại thần đi du học, chuyên về môn cười cợt.

(BAIVIET.COM)