Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?

Giải câu 1 (Trang 47 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi? Phần soạn bài Tập đọc: Những hạt thóc giống trang 46 – 47 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Nhà vua muốn chọn một người trung thực để truyền ngôi.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận