Người xưa so sánh bãi biển Cửa Tùng với cái gì?

Câu hỏi 4: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Người xưa so sánh bãi biển Cửa Tùng với cái gì? Phần soạn bài tập đọc Cửa Tùng trang 109, 110 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Người xưa so sánh bãi biển Cửa Tùng với chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.

(BAIVIET.COM)