Người xưa đặt ra luật tục để làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 57 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Người xưa đặt ra luật tục để làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê trang 57 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Người xưa đặt xa luật tục để mọi người tuân theo mà sống cho đúng; nhằm giữ gìn và bảo vệ cuộc sống thanh bình cho cộng đồng.

(BAIVIET.COM)