Người ta viết thư để làm gì?

Câu hỏi 1 – Nhận xét (Trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Người ta viết thư để làm gì? Phần soạn bài Tập làm văn: Viết thư trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo tin tức cần thiết cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn hay bày tỏ tình cảm với nhau.

(BAIVIET.COM)