Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà ?

Câu hỏi 3: (Trang 30 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà ? phần soạn bài tập đọc Người mẹ trang 30 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Người mẹ đã làm theo yêu cầu của hồ nước là khóc đến nỗi hai mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ. Bà đã cho hồ nước hai mắt mình để hồ nước chỉ đường cho bà.

(BAIVIET.COM)