Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà ?

Câu hỏi 2: (Trang 30 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà ? phần soạn bài tập đọc Người mẹ trang 30 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Người mẹ đã làm theo yêu cầu của bụi gai là ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm cho nó mặc cho da thịt bị gai đâm, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Sau đó bụi gai đã chỉ đường cho bà.

(BAIVIET.COM)