Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 63 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Hộp thư mật trang 63 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Người liên lạc ngụy trang hộp thư mật rất khéo léo là đặt hộp thư ở nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất, nơi một cột cây số ven đường, giữa cánh đồng vắng; hòn đá hình mũi tên trỏ vào nơi giấu hộp thư mật; báo cáo được đặt trong một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng.

(BAIVIET.COM)