“Người công dân số Một” trong đoạn kịch là ai? Vì sao có thể gọi như vậy?

Câu hỏi 3 (Trang 11 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – “Người công dân số Một” trong đoạn kịch là ai? Vì sao có thể gọi như vậy? Phần soạn bài Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo) trang 11 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Người công dân số Một trong đoạn kịch là Bác Hồ. Bác là người mong muốn xóa kiếp nô lệ, thành người nông dân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

(BAIVIET.COM)