Người con đã làm lụng vất vả và tiết kiệm như thế nào ?

Câu hỏi 3: (Trang 122 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Người con đã làm lụng vất vả và tiết kiệm như thế nào ? Phần soạn bài Tập đọc: Hũ bạc của người cha trang 122 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Lần thứ hai rời nhà ra đi kiếm sống, anh ta đã thực sự lao động vất vả : anh đi xay thóc thuê, được trả công hai bát gạo anh chỉ dám ăn một bát còn dành lại một bát để bán lấy tiền. Sau ba tháng như vậy, khi đã có một ít tiền, anh mới trở về nhà.

 

(BAIVIET.COM)