Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 52 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Chú đi tuần trang 52 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Người chiến sĩ đi tuần giữa đêm khuya, gió rét, mọi người đều đã yên giấc ngủ say.

(BAIVIET.COM)