Người cha trong bài thơ làm nghề gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Người cha trong bài thơ làm nghề gì ? Phần soạn bài tập đọc: Cái cầu trang 35 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Người cha trong bài thơ làm nghề xây dựng cầu.

(BAIVIET.COM)