Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc ?

Câu hỏi 1: (Trang 116 SGK tiếng việt lớp 3) – Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc ? phần soạn bài Tập đọc: Nhớ Việt Bắc trang 116 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Người cán bộ về xuôi nhớ “những hoa cùng người” ở Việt Bắc. Nhớ hoa có nghĩa là nhớ cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc. Nhớ người là nhớ những con người ở Việt Bắc chăm chỉ làm ăn và một lòng một dạ thủy chung với cách mạng.

(BAIVIET.COM)