Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật?

Câu hỏi 2 (Trang 120 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật? Phần soạn bài Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người trang 119 – 121 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc, gụ, vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng, khi đeo cày, trông hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

(BAIVIET.COM)