Nghĩa của chữ tiên trong đầu tiên khác nghĩa với chữ tiên nào dưới đây ?

Câu hỏi 7 (Trang 102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nghĩa của chữ tiên trong đầu tiên khác nghĩa với chữ tiên nào dưới đây ? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7 trang 100 -102 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Tiên tiến

b) Trước tiên

c) Thần tiên

Trả lời:

Nghĩa của chữ “tiên” trong đầu tiên khác nghĩa với chữ ” tiên” nào dưới đây

– Chọn ( c) thần tiên

– Bài văn trên có mấy danh từ riêng

(BAIVIET.COM)