Nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh ?

Câu hỏi 1: (Trang 19 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh trang 19 SGK tiếng việt tập 2.

Nghe – Viết : Trên đường mòn Hồ Chí Minh (từ đầu đến – Những khuôn mặt đỏ bừng).

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ đầu đến – Những khuôn mặt đỏ bừng).

(BAIVIET.COM)