Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử ?

Câu hỏi 1: (Trang 67 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK tiếng việt tập 2.

Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (từ Sau khi đã về trời… đến tưởng nhớ ông.)

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Sau khi đã về trời… đến tưởng nhớ ông.)

(BAIVIET.COM)