Nghe – viết: Sao Mai ?

Câu hỏi 2: (Trang 142 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Nghe – viết: Sao Mai ? phần ôn tập cuối học kì II – Tiết 6 tuần 35 trang 142 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo:

Sao Mai

Ngôi sao chăm chỉ
Là ngôi sao Mai
Em choàng trở dậy
Thức sao thức rồi.

Gà gáy canh tư
Mẹ em xay lúa
Lúa vào như sao
Sao nhòm ngoài cửa.

Mặt trời ửng hồng
Bạn đi chơi hết
Sao Mai còn ngồi
Làm bài mải miết.

Ý NHI

(BAIVIET.COM)