Nghe – Viết: Rước đèn ông sao ?

Câu hỏi 1: (Trang 72 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Rước đèn ông sao ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Rước đèn ông sao trang 72 SGK tiếng việt tập 2.

Nghe – Viết: Rước đèn ông sao (từ đầu đến nom rất vui mắt).

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ đầu đến nom rất vui mắt).

(BAIVIET.COM)