Nghe – Viết: Quà của đồng nội (trích) ?

Câu hỏi 1: (Trang 129 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Nghe – Viết: Quà của đồng nội (trích) ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội trang 129 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo (hoặc người thân) các e nghe và viết bài Quà của đồng nội ra vở bài tập.

(BAIVIET.COM)