Nghe viết: Ông ngoại

Câu hỏi 1: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nghe viết: Ông ngoại (từ “Trong cái vắng lặng của ngôi trường… đến đời đi học của tôi sau này”.) phần soạn bài chính tả nghe – viết: Ông ngoại trang 35 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống, ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.

(BAIVIET.COM)