Nghe – viết: Ở lại với chiến khu ?

Câu hỏi 1: (Trang 15 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Ở lại với chiến khu ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Ở lại với chiến khu trang 15 SGK tiếng việt tập 2.

Nghe – viết: Ở lại với chiến khu (từ Bỗng một em… đến hết).

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Bỗng một em … đến hết).

(BAIVIET.COM)