Nghe – viết: Những hạt thóc giống (từ Lúc ấy… đến ông vua hiền minh)?

Giải câu 1 (Trang 47 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nghe – viết: Những hạt thóc giống (từ Lúc ấy… đến ông vua hiền minh)? Phần soạn bài Chính tả: Nghe – Viết: Những hạt thóc giống trang 47 – 48 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói:

– Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!

Rồi vua dõng dạc nói tiếp:

– Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.

Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận