Nghe – viết: Ngôi nhà chung ?

Câu hỏi 1: (Trang 115 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Ngôi nhà chung ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Ngôi nhà chung trang 115 SGK tiếng việt tập 2.

Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật,…

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

(BAIVIET.COM)