Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục ?

Câu hỏi 1: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ đầu…. đến của mỗi một người yêu nước).

(BAIVIET.COM)