Nghe – viết: Liên hợp quốc ?

Câu hỏi 1: (Trang 100 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Liên hợp quốc ? phần soạn bài chính tả: Liên hợp quốc trang 100 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

(BAIVIET.COM)