Nghe – viết: Khuất phục tên cướp biển?

Câu hỏi 1 (Trang 68 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Nghe – viết: Khuất phục tên cướp biển? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Khuất phục tên cướp biển trang 68 SGK Tiếng việt Tập 2.

Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết:

– Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.

Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng.

Trả lời:

Bạn đọc, em viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, chữa những chữ viết sai và viết lại cho đúng.

(BAIVIET.COM)