Nghe – Viết: Hũ bạc của người cha ?

Câu hỏi 1: (Trang 123 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nghe – Viết: Hũ bạc của người cha ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha trang 123 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời

Các em nghe nhờ người đọc và viết bài Hũ bạc của người cha (từ hôm đó …đến biết quý đồng tiền).

(BAIVIET.COM)