Nghe – viết: Dòng suối thức?

Câu hỏi 1: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Dòng suối thức? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Dòng suối thức trang 137, 138 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Dòng suối thức

Ngôi sao ngủ với bầu trời
Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà
Gió còn ngủ tận thung xa
Để con chim ngủ la đà ngọn cây
Núi cao ngủ giữa chăn mây

Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường
Bắp ngô vàng ngủ trên nương
Mệt rồi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh.
Chỉ còn dòng suối lượn quanh
Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

QUANG HUY

(BAIVIET.COM)