(Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già ?

Câu hỏi 1: (Trang 64 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già ? phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già trang 64 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Các em (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già ?

Trả lời:

Các em nghe và viết bài “Các em nhỏ và cụ già” và vở bài tập của mình.

(BAIVIET.COM)