Nghe – viết: Buổi học thể dục ?

Câu hỏi 1: (Trang 91 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Nghe – viết: Buổi học thể dục ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Buổi học thể dục trang 91 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Thầy giáo nói… đến hết).

(BAIVIET.COM)