Nghe – viết: Bác sĩ Y-éc-xanh ?

Câu hỏi 1: (Trang 108 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Nghe – viết: Bác sĩ Y-éc-xanh ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Bác sĩ Y-éc-xanh trang 108 SGK tiếng việt tập 2.

Nghe – viết: Bác sĩ Y-éc-xanh (từ Tuy nhiên, tôi với bà… đến được rộng mở, bình yên).

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Tuy nhiên, tôi với bà… đến được rộng mở, bình yên).

(BAIVIET.COM)