Nghe – viết: Âm thanh thành phố?

Câu hỏi 1: (Trang 147 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Nghe – viết: Âm thanh thành phố? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Âm thanh thành phố trang 147 SGK tiếng việt tập 1.

Nghe – viết: Âm thanh thành phố (từ Hải đã ra Cẩm Phả… đến hết)

– Tìm những chữ viết hoa trong bài chính tả.

– Tập viết các từ sau: Bét-tô-ven, pi-a-no.

Trả lời:

Hải đã xa Hà Nội, ra Cẩm Phả nhận công tác. Mỗi khi có dịp về qua Hà Nội rồi tạm biệt nó, bao giờ Hải cũng ngồi lặng hàng giờ để nghe bạn anh là một nhạc sĩ trình bày bản “Ánh trăng” của Bét-tô-ven bằng đàn pi-a-nô. Anh cảm thấy dễ chịu và đầu óc bớt căng thẳng.

– Những chữ viết hoa trong bài chính tả: Cẩm Phả, Hà Nội, Hải, Ánh trăng, Bét-tô-ven.

(BAIVIET.COM)