Nghe – viết: Ai là thủy tổ loài người?

Câu hỏi 1 (Trang 70 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Nghe – viết: Ai là thủy tổ loài người? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Ai là thủy tổ loài người? trang 70 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

AI LÀ THỦY TỔ LOÀI NGƯỜI?

Theo một truyền thuyết, Chúa Trời đã dành ra bảy ngày để sáng tạo muôn loài, trong đó có thủy tổ loài người là ông A-đam và bà Ê-va. Ở Trung Quốc cũng có truyện thần Nữ Oa dùng đất thó nặn thành người. Còn đối với người Ấn Độ, vị thần tạo ra con người là thần Bra-hma. Giữa thế kỉ XIX, nhờ công trình nghiên cứu của nhà bác học thiên tài Sác-lơ Đác-uyn, người ta mới biết rằng loài người được hình thành dần qua hàng triệu năm từ một loài vượn cổ.

Theo NHỮNG MẪU CHUYỆN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Trả lời:

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho nhau.

(BAIVIET.COM)