Nghe và viết lại đoạn văn Bài tập làm văn?

Câu hỏi 1: (Trang 48 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nghe và viết lại đoạn văn Bài tập làm văn? Phần soạn bài chính tả nghe viết Bài tập làm văn trang 48 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đó, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn.

(BAIVIET.COM)