Nghe và viết bài Nhà rông ở Tây Nguyên ?

Câu hỏi 1: (Trang 128 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nghe và viết bài Nhà rông ở Tây Nguyên ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK tiếng việt tập 1.

Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái.
Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.
Gian giữa với bếp lửa là trung tâm của nhà rông. Các già làng thường họp tại đây để bàn những việc lớn. Đây cũng là nơi tiếp khách của làng.
Từ gian thứ ba là nơi ngủ của thanh niên. Theo tập quán của nhiều dân tộc, trai làng từ mười sáu tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà rông để bảo vệ buôn làng.

(Nguyễn Văn Huy)

Trả lời:

Các em nhờ bố mẹ … đọc để viết bài Nhà rông ở Tây Nguyên (Từ gian đầu nhà rông … đến khi cúng tê)

(BAIVIET.COM)