Nghe và kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu ?

Câu hỏi 1: (Trang 92 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Nghe và kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu ? phần soạn bài tập làm văn nghe – kể: Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương trang 92 SGK tiếng việt tập 1.

Nghe và kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu !

Gợi ý:
a) Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì ?
b) Người viết thư viết thêm vào thư điều gì ?
c) Người bên cạnh kêu lên như thế nào ?

Trả lời:

Một người ngồi viết thư cho bạn ngay trong bưu điện. Bỗng anh ta thấy người ngồi bên cạnh đang ghé mắt đọc trộm thư của mình đang viết. Bực mình, anh ta bèn viết thêm vào bức thư: “Xin lỗi. Mình không thể viết tiếp được nữa, vì hiện giờ có người đang xem trộm thư “.
Người ngồi bên cạnh kêu lên :
– Không đúng ! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu ?
Đọc trộm thư của người khác là không tốt. Tự ý xem thư của người khác là thiếu lịch sự. Chúng ta cần tôn trọng chủ nhân của những bức thư đấy các bạn ạ !

(BAIVIET.COM)