Nghe và kể lại câu chuyện: Kéo cây lúa lên ?

Câu hỏi 1: (Trang 138 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nghe và kể lại câu chuyện: Kéo cây lúa lên ? phần soạn bài tập làm văn: Nghe – kể: Kéo cây lúa lên trang 138 SGK tiếng việt tập 1.

Nghe và kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên:

Gợi ý:

a) Khi thấy lúa ở ruộng nhà mình xấu, chàng ngốc đã làm gì?
b) Về nhà, anh chàng nói gì với vợ?
c) Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị héo?

Trả lời:

Gieo trồng là công việc nhà nông, họ phải chăm bón cây lúa để lúa tốt, lúa đem lại mùa vàng bội thu, no ấm. Thế nhưng, cấy trồng và chăm sóc lúa không có kĩ thuật thì sẽ dẫn đến kết quả xấu. Chúng ta hãy suy ngẫm câu chuyện Kéo cây lúa lên. Chuyện thế này:

Có một chàng ngốc ra thăm đồng. Thấy ruộng nhà mình lúa xấu hơn ruộng bên, anh ta bèn lấy tay kéo cây lúa nhà mình lên cho cao hơn cây lúa nhà người, về nhà, anh ta khoe với vợ:

– Lúa nhà ta xấu quá. Hôm nay, tôi đã kéo nó lên cao hơn lúa ở ruộng bên rồi.

Chị vợ ra đồng xem sao thì thấy lúa nhà mình đã héo rũ. Thật là một câu chuyện khôi hài về việc làm của chàng ngốc nọ.

(BAIVIET.COM)