Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong điều gì?

Câu hỏi 2: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong điều gì? Phần soạn bài tập đọc Nắng phương Nam trang 95 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Nghe đọc thư Vân, biết là ngoài Hà Nội cũng rất vui nhưng rất lạnh, các bạn mong ước gửi cho Vân một ít nắng phương Nam.

(BAIVIET.COM)