Ngắt đoạn văn đã cho thành 5 câu đúng chính tả ?

Câu hỏi 3: (Trang 80 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Ngắt đoạn văn đã cho thành 5 câu đúng chính tả ? phần soạn bài luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 80 SGK tiếng việt tập 1.

Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu và chép chúng lại đúng chính tả ?

Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

Trả lời:

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

(BAIVIET.COM)