Nêu ý nghĩa của vị ngữ?

Câu hỏi 3 (Trang 171 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nêu ý nghĩa của vị ngữ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 171 – 172 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

– Hoạt động của vật (các con voi) trong câu.

– Hoạt động của người trong câu.

– Hoạt động của người trong câu.

(BAIVIET.COM)