Nêu ý nghĩa của bài thơ?

Câu hỏi 4 (Trang 72 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Nêu ý nghĩa của bài thơ? Phần soạn bài Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 72 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Bài thơ ca ngợi các chiến sĩ lái xe dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng lái xe chở vũ khí, lương thực ra tiền tuyến phục vụ kháng chiến.

(BAIVIET.COM)