Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên?

Giải câu 4 (Trang 88 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 87 – 88 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên:

– Ước mơ được đánh giá cao: Ước mơ ăn học thành tài đủ năng lực phục vụ bản thân, gia đình và xã hội. Ước mơ có cuộc sống no ấm, hòa bình.

– Ước mơ được đánh giá không cao: Ước mơ có một quyển sách, một món đồ chơi, một đôi giày mới…

– Ước mơ bị đánh giá thấp: Ước mơ thể hiện lòng tham không đáy của bà vợ ông lão đánh cá. Ước mơ đi học không bị kiểm tra bài, không cần học mà điểm vẫn cao…

(BAIVIET.COM)