Nếu vẽ một bức tranh minh họa bài thơ này, em sẽ vẽ như thế nào?

Câu hỏi 4 (Trang 150 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Nếu vẽ một bức tranh minh họa bài thơ này, em sẽ vẽ như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Tuổi ngựa trang 149 – 150 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Nếu vẽ một bức tranh minh họa cho bài thơ này em sẽ vẽ như thế nào? Học sinh tự phát biểu.

Ví dụ: Vẽ cậu bé đang phi ngựa trên cánh đồng đầy hoa, hướng về một ngôi nhà có người mẹ đang ngồi trông chờ con.

Nội dung: Cậu bé tuổi Ngựa thích bay nhảy, thích du ngoạn khắp nơi, nhưng cậu rất yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ về mẹ.