Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản?

Câu hỏi 2c (Trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản? Phần soạn bài Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 – 142 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

– Thời gian, địa điểm họp.

– Thành phần tham dự, chủ toạ, thư kí.

– Nội dung cuộc họp (diễn biến, tóm tắt các ý kiến, kết luận của cuộc họp).

– Chữ kí của chủ tịch và thư kí.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)