Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi?

Câu hỏi 3 (Trang 129 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi? Phần soạn bài Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn trang 128 – 129 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Rừng ngập mặn khi được phục hồi có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ đê điều: Đê điều không bị xói lở, kế cả khi có những cơn bão lớn như cơn bão số 2 tràn qua năm 1996. Lượng cua trong rừng ngập mặn phát triển, không những chỉ cung cấp đủ giống cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng khác. Ngoài cua ra, lượng hải sản tăng nhiều, các loài chim nước cũng rất phong phú, đời sống người dân ven biển được cải thiện.

(BAIVIET.COM)