Nếu ta thay từ nhà, chùa, trường, lớp thì hai câu trên có còn gắn bó với nhau không?

Câu hỏi 2 (Trang 71 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Nếu ta thay từ được dùng lặp lại bằng một trong các từ nhà, chùa, trường, lớp thì hai câu trên có còn gắn bó với nhau không? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ trang 71 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Nếu thay từ đền ở câu thứ 2 bằng một câu trong các từ nhà, chùa, trường, lớp thì nội dung hai câu không còn ăn nhập gì với nhau vì mỗi câu nói đến một sự vật khác nhau: Câu 1 nói về đền Thượng, còn câu 2 lại nói về ngôi nhà, ngôi chùa hoặc trường, lớp…

(BAIVIET.COM)